Az Új Akropolisz XVII. Történet- és mesepályázata - 2011

Történet- és Mesepályázat 2011
Erénynek erejével 2011

A kommunikáció korszakában, amikor a neten keresztül a világnak szinte bármely pontján élő emberekkel is pillanatok alatt kapcsolatot teremthetünk, vajon milyen viszonyt ápolunk mindazokkal, akikkel naponta keresztezzük egymás útját? Halljuk és meghallgatjuk őket, vagy csak mondjuk a magunkét? Ha tudod, mit jelent megállni, elcsendesedni és észrevenni az emberi kapcsolatok apró csodáit, ragadj billentyűzetet, írd meg és küldd be meséd, történeted.

A XVII. Történet- és mesepályázatunkra olyan írásokat várunk, amelyek bemutatják a közösségi élmények és értékek szerepét korunkban – vagy bármely más képzelt vagy valós történelmi korban –, és segítenek a ma emberének az elszigeteltség leküzdésében, az igazság, szépség és jóság keresésében.

Írj meg egy történetet vagy mesét, ha a valóságban vagy a képzelet szemével tartós és tartalmas társas kapcsolatokat láttál kibontakozni, megerősödni:
 • Ha két ember között a személyes különbözőségek, kezdeti ellentétek ellenére életre szóló barátság tudott kialakulni.
 • Ha a közösség sokfélesége és egysége segített az egyénnek, hogy hogyan találjon rá a saját helyére, erejére az emberek között.
 • Ha egy neheztelésekkel, félreértésekkel teli közegben valakinek ismét sikerült megújítania a közösségen belüli emberi kapcsolatait, és ezzel a törekvésével ismét létrejöhetett a harmonikus közösségalkotás: párban, családban, iskolában, munkahelyen stb.
 • Ha az elszigeteltséget az empátia segített átalakítani: érvényesült az emberek között az élni és élni hagyni elve, avagy a ne tedd mással, amit magadnak nem kívánsz jó tanács.
 • Ha az elidegenedés, elmagányosodás feloldását tudatos, lélekemelő példák, minták szülték: törődés, tisztelet, türelem, megbocsátás, lojalitás, bajtársiasság, együttműködés stb.
 • Ha valaki rossz tulajdonságaival, megrögzöttségével, önközpontú viselkedésével saját magát zárta ki a társaságból vagy társadalomból, de valamilyen külső-belső történés hatására képes volt kinyílni és rácsodálkozni másokra.
 • Ha a közösség segítségével legyőzni, megoldani láttál egy életet is derékba törő nehézséget, válságos helyzetet.
 • Ha valaki úgy gondolta orvosolni kapcsolati nehézségeit, hogy mindig kilépett belőlük, de ettől elmagányosodott, megkérgesedett, de végül mégis megtalálta magában a képességet ahhoz, hogy felvállalja az összecsiszolódást.
 • Ha a sok-sok elfogadási nehézség, elutasítás, lázadozás ellenére egy szigorú, de igazságos tanár segítségével a diák, tanítvány életre szóló leckét kap, és rájön, hogy azért történik minden, hogy új nézőpontokból tudjon önmagára és a világra tekinteni.


Huszonnégy éves kulturális tevékenységünkhöz híven 2011-ben is az értékközpontú szemléletre szeretnénk felhívni a figyelmet. Ennek szellemében pályázatunkra bel- és külföldről egyaránt várjuk olyan szerzők írásait, akik képzeletük segítségével időtlen értékeket öltöztetnek újkori formába. Reméljük, minél többen ihletet nyernek és tollat ragadnak!

Pályázati téma:

A pályázatunkra kifejezetten amatőr, rendszeresen nem publikáló szerzők tollából várunk eddig még meg nem jelentetett műveket a fent megfogalmazott és kibontott témában.

Értékelési szempontok:

A beküldött pályaművek elbírálásakor elsősorban a következőket vesszük figyelembe:

 • Mennyire sikerült kifejezni a közösségi értékek szerepét, értékét az igazság, szépség és jóság keresésében? (erkölcsi tanulság, hitelesség)
 • A beadott történetben vagy mesében megjelenik-e a tökéletesedésre, tudatos harmóniára törekvő ember képe, példája? (jellemfejlődés)
 • Az inspiratív, frappáns megoldások az írói véna gyakorlottságától függetlenül előnyt jelentenek.
 • Nyelvi kifejezőkészség, igényesség, választékosság, helyesírás
 • A mondanivaló és történetszövés közötti összhang:
  • Címadás, névadás, képzeletgazdagság
  • A párbeszédek kidolgozottsága
  • Leírások: képszerűség
  • Szerkesztés: gondolati ív, kidolgozottság, tempó
  • Stíluselemek, hangvétel, humor

Formai követelmények, feltételek:
 • Ebben az évben is legfeljebb 20 000 karakter terjedelmű pályaműveket várunk (szóközök nélkül), és egy szerzőtől legfeljebb két történetet tudunk elfogadni. (A megadott terjedelem kb. 7 gépelt oldal, de a változó sorhosszúság miatt a karakterszámot a zsűri ellenőrzi.)
 • A pályaművek megjelentetésének jogát az eredményhirdetést követően egy éven át fenntartjuk.

Beküldési cím:
 • A pályázatokat a http://palyazat.ujakropolisz.hu oldalon lehet beküldeni, ahol fellelhetőek a korábbi évek legjobb pályaművei és a varázsmese-gyűjteményünk is. A regisztráláskor kérjük megadni a pályázó jeligés (nem saját) nevét, e-mail címét, életkorát és értesítési telefonszámát.
 • A honlapon megjelenő írások moderálásának jogát fenntartjuk, a zsűri döntését vagy a pályázó társak írásait élesen, esetleg sértően kritizáló hozzászólásokat a pályázat tisztasága és a kiírás szellemiségének megóvása miatt törölni fogjuk felületünkről.


Beküldési határidő:

2011. március 5. szombat, 24.00 óra
A határidő lejártával, a rendszerbe késve érkező pályaműveket sajnos már nem tudjuk elfogadni.

Értékelés:

Az értékelés első körét március 6. és április 30. között tartjuk, ekkor a beérkezett pályamunkák közül kiválasztjuk a legjobb alkotásokat, amelyeket május 1-jétől, az értékelés második körében, a http://palyazat.ujakropolisz.hu oldalon a nagyközönség is figyelemmel kísérhet. Ekkortól lehetőség nyílik a szavazásra is, és a legtöbb szavazatot kapott pályamunka nyeri el a Történet- és mesepályázat közönségdíját. A szavazatot leadó regisztrálók között filozófiai, etikai témájú könyveket sorsolunk ki.

Eredményhirdetés:

Időpont: 2011. május 28. szombat, 14 óra
Helyszín: Az Új Akropolisz Központja, Budapest, VIII. kerület Rigó u. 6–8.
Az első 12 helyezettet az eredményhirdetést megelőző két hétben levélben, telefonon vagy e-mailben értesítjük. A pályázat eredményeiről és a helyezésekről elektronikus újságunkban is beszámolunk.

A pályázat díjazása:

1. díj: 1 db hordozható számítógép (laptop) + 2 db bérlet filozófiai tanfolyamunkra
2. díj: 30 000 Ft + 2 db bérlet filozófiai tanfolyamunkra + könyvjutalom
3. díj: 20 000 Ft + 2 db bérlet filozófiai tanfolyamunkra + könyvjutalom
A közönségdíj győztese szintén könyvjutalomban részesül.
Az eredményhirdetés után a helyezettek, valamint a legjobb tizenkét írás szerzői az elmúlt évhez hasonlóan a honlapunkon egyéni értékelést kapnak, és a zsűrielnökkel részt vehetnek egy írásaikkal, írással kapcsolatos beszélgetésen.

 

A fődíjat a Notik.hu támogatta.