Érték-reneszánsz avagy forradalom a Nihilizmus ellen

Évszám
2012
Beküldő
nnlaca5

''Az emberi értékek kerültek válságba korunkban, ezért az emberek szívét kell megújítani – mindenestül.''

   

    A Világ szenved. Az ember zavart. S a kettő önnön ereje elegyével rántja egyre lejjebb testvérét.                   állt. Az emberi értékek kifordultak eredeti mivoltjukból, az elvek megváltoztak, egyre inkább az rajzolódik ki hogy egy tudatos, tömeges önpusztítás felé tartunk, amit nem csak, hogy nem próbálunk korrigálni, de még csak figyelembe se vesszük vagy letagadjuk. A világon uralkodó káoszt az emberi bigottság és tudatlanság kreálta, ezért az egyetlen megoldás csakis egy globális forradalom lehet az elkorcsosult értékek ellen, hogy újra a valódi értékek határozzák meg életünk pillanatait, az emberi elvek szabják meg viselkedésünket és hozzáállásunkat, így elhozva egy második reneszánszot ami remélhetőleg végleg felszámolná a mai generációt uraló nihilizmust, a semmi és a tagadás szellemének kultuszát.E sorokat olvasván a Kedves Olvasó biztos azt gondolhatja, hogy egy 1789-es évekből kiragadt 2. Dantonnal avagy Robespierre-el áll szemben, aki drasztikus reformizációt javasol a társadalmi szerkezet minden terén.Nos megnyugtatom Kedves Olvasó, a következőkben elhagyom ezt a szónokias, lázító hangnemet és megprobálom ész-,humanitárius-, filozófikus-,valamint erkölcsi érvekkel meggyőzni állításaim hitelességéről, és egy rövid esszében bemutatni az emberi értékek válságának folyamatát a múlttól egészen korunkig.

Először tekintsünk vissza az ókorra: hatalmas birodalmakat és civilizációkat látunk, Görögorszá   Valóban igaz, világunk az elmúlt 200 évben gyökeresen a feje tetejére g, Róma, Kína, Egyiptom és a Sumér Birodalom. Az ember ha szerencsésebb jó körülmények között élhet, dolgozhat, élvezheti az életet. Sajnos ez nagyon keveseknek adatott meg ebben az időben, az embernek vajmi kevés joga volt, a rabszolgaság virágzott. Az uralkodók, királyok kezében volt százezrek élete és földrészek sorsa. De mégis az ember a hazájáért élt, élete minden percét kihasználta, ha tehette felfedezte a világot (ami ma szinte bárkinek lehetséges de kevés érdekeltsége van), akart valamit adni a világnak (világörökségek) az érzeleire és gondolataira hallgatott, tettei tudatosak voltak nem mint a mai berögzült társadalmak. Hátulütője eme kornak a rengeteg háború, viszály ami emberáldozatok százezreit követelte.

Eltelik jópár év és a középkor beköszönt, és mit hoz? Katolikus vallást, nagyon hamar a hatalom eszközévé válik, az új hatalom az egyház ami vetekedett a királyéval. Ezen kor sajnos gyötrelmes életet adhat az egyénnek, csakúgy mint az emberiségnek. Az óriási büntudat keltette szenvedés nem elég, ha bárki ellenszegült az egyházznak máglyán végezte, a bölcs asszonyokat akik átlátták eme kort uraló filozófia sztupiditását boszorkánnyá kiáltották, a félelem markában tartotta az emberiséget, a nőknek még lelket sem tulajdonítottak, a pestisek, járványok, inkvizició, harc, éhezés. Nemis kell mondjam kevés ember élhetett kiteljesült életet a középkorban. Nade jött a reneszánsz és végre a vallási dogmákat félredobva, próbált kicsit visszatérni a az ősi görög és római élet-mintákhoz. Itt már az ember elkezdhetett újra saját boldogságára gondolni, míg a barokk beköszöntével újra alávetette magát az egyházi felsőbbrendüségnek. Majd a felvilágosodással eljöttével üriási remény gyult az emberben, végre megint hitt az emberek erejében, az Utópiában, az ész uralma jött el és végleg meg akart szabadulni a mult hibáitól. Később a romantika elérkeztével az ember átélhette azt a sok érzelmet amit a múlt elfojtott. Az ipari forradalommal új korszak nyílik, az emberi erőt felváltja a gép, itt már az ember teljesen eltávolodik a természettől. Következik a világ egyik legsötétebb időszaka, az ember végletekig csalódik a világban, tömeges önmegsemmisítésbe kezd, mert a háború nem csak az ellenfeledet öli meg. Testvér-testvér ellen, ország-ország ellen. Sovinizmus, fasizmus, fanatizmus. És pár kissebb harc után elérkezünk a 21.századba ahol az emberek nagyrésze bár nem háborúzik, nem harcol földekért, nem vágyik világuralomra, nem (annyira) fanatikus hiteket követ mint a multban, egyenlőséget hírdet. Valami mégsem stimmel. Azért vezettem le a történelmi korszakok váltakozását, az emberi egyén függvényében, hogy megmutassam a világ és az egyén között olyan erős kapcsolat van, hogy az emberi értékek formálják a világ váltakozását. És ma mik is az emberi értékek? Ma már nem számít értéknek ha valaki szabad, ha nem illik bele abba a divatba ami főleg a fiatalok körében van jelen, akkor ki lehet csúfólni, tönkre lehet tenni, nem ér semmit. Az önzetlenség em számít értéknek, kihasználás lesz a reakció. Az ego urall mindent, a kedvesség és tudás avagy tapasztalat, mit sem ér hogyha egy „menő” személy vagy aki nem tud semmit, nem érdekli semmi csak az élvezetek hajszolása. Az emberekben manapság nincs remény, nincs jövőképük és nem tudnak semmiben sem gyermekiesen-ártatlanul-naivan hinni. Az öregek ki vannak nevetve, senki sem törődik velük, a fiatalok „buli-kultuszt” fogadtak. Olyan, hogy hazaszeretet, gondoskodás a világról, felelősség..... nem igazán léteznek, fogyasztói társadalmunkat a pénz uralja, az ember szexorientált, annyira kifordultak az értékek önnön mivoltukból, hogy lassan nagyobb veszteség egy mobiltelefon mint a női szüzesség.

Mindenki érzi, hogy valami nagyon nincs rendben, de csakugyan érezhető a változás szele is. Remélhetőleg 2012 úgy vonul be a történelembe mint ezen korszak végpontja. Az ember ha szebb jövőt akar újra vissza kell térjen az „Édenkertbe” megkell békéljen magával, úgy mint másokkal, óriási elfogadást, megbocsájtást és felelősségtudatot kell mutasson a világ és saját hazája felé. Fel kell számolni a berögzült, dogmatikus ideológiákat, teret és erőt kell biztosítanunk az egyén fejlősdéséhez, meg kell szüntetni a pénz és a materializmus uralmát, a szeretet, egyenlőség és szabadság eszméi köré kell a társadalmat kiépíteni, visszakell hoznunk az emberek szívébe az értékeket, megkell újítanunk azok szívét, mindenestül.

Remélem, hogy a közeledő változás eképpen fog megmutatkozni, legyünk jók emberek, a többi nem számít. Legyen az Élet újra Élhető. J