A kislány és a vadkacsák

Évszám
2011
Beküldő
krysia74

Élt egyszer a nagyvilágban, egy picinyke lányka. Még aprócska termetű volt, mikor a mamája magára hagyta. Álmokkal teli szívében, másvilág vette őt körül.Az álom szárnyán repült a mesevilágába, ahol is egyszer az álma valóra vált.
Történt egyszer, azaz eset, hogy a kislány a tó partján elesett. Sírva fakadt, mert felállni sem bírt. A lába kibicsaklott, felállt majd újra összecsuklott. Csak zokogott a fűben, gondolkozott segítséget kitől kérjen.
Hiszen szótlanul jött el otthonról, hollétéről így senki sem tudott. A könnyei kezdtek arcán felszáradni, mikor az ég felől hangokat vélt hallani.
A Nap járt lassan lemenőben, amikor vadkacsák raja tűnt fel az égen.
A vezérkacsa riadót fújatott és a tó tükrén parkírozott. A kacsák vígan úszkáltak, a békák bukfencet hánytak. A csillagok is előbújtak a takarójuk alól, csak a kacsák hápogása szól.
Lassan közeledtek a part felé, amikor a kislányt észrevették. A Hold jött fel már az égre, amikor odagyűltek köréje.
A kacsák a maguk nyelvén hápogtak, tanakodtak, hogyan gyógyítsanak.
A kislány csak zokogott, a kacsák meg nem kértek magyarázatot. Ránéztek a kislány lábára, észrevették, kiáll egy csúnya csontocska.
Többször körbe járták, a kislány csöppet sem félt. Sőt inkább kedve támadt egyiküket megsimogatni, így kezdet hát lassacskán megnyugodni.
A kacsák nem rebbentek szét, simogatás közben szemére álmot hintettek, s a csontocskát közben a helyére tették,amikor a hajnal ébredezett, a kacsák új helyre repültek.
Búcsút vettek kis barátjuktól, hogy másokon is segíthessenek.
A kislány lassan kezdet álmából felébredni, a törésnek a helyét kezdte el keresni. Az ülésből állás következett, a fűből felkelt.
Valami azonban figyelemre méltatta, amiért mindennap ide sétált eltűnt a kedves tava.Csak állt magányosan a medre, a tó vízének helye. Fölnézett az égre és a vadkacsákat kereste.
Szerette volna, megköszönni, hogy rajta tudtak segíteni. S eltűnődött rajt,hogy nem csak álom volt-e.
A kislány azóta minden éven, ott van a vadkacsa költözésen, s ha a vadkacsák megpillantják leszállnak hozzá és a SZERETET TAVÁT hozzák magukkal, hogy betöltsék a kislány szívét  BOLDOGSÁGGAL.