Lórisszeia

Évszám
2011
Beküldő
placccs
Első ének

Az istenek gyűlése

Férfiuról szólj nékem,Múzsa, ki sokfele bolygott s hosszan hányódott, hazaérvén szentfalu Csepelre.

Azistenek tanácskozának, hogy hazaengedjék-e a sokat megélt isteni férfiuLórisszeuszt a gyárteli szép Csepelre. A bagolyszemű Pallasz érvelése szerint ahetedik órától bölcsebb lesz a nebuló. Árész, a harcászat istene a hazaküldésmellett érvelt. Villámszóró Zeusz a vitát eldöntvén döntött: „Eleget szenvedettaz iskolában a sokat megélt isteni férfiu Lórisszeusz, már mehet haza édesotthon Csepelre."

  Második ének

A 4-6-os villamos

Megjelent a bagolyszeműPallasz délután háromkor csengő képében és üzent a sokat megélt Lórisszeusznakhazameneteléről. A híres-neves Wesselényi (járda)sziget megállóból közvetlenül halada Boráros térig a 4-6-os villamos, melyen már sok bátor hős haladt célja felé.Apja fia Lórisszeusz szállván fel a hatosra, Blaha országban sok hős elhagyvánazt Kontrollosz ellenőr isten támadása miatt. A sokat megélt Lórisszeuszleleményesen bérlet felmutatásával elhárította a támadást: „Mélyen tiszteltKontrollosz, itt a bérletem és érvényes." Válaszként isteni sarj Kontrolloszígy szólt: „Úgy szóltál, ahogy illik!" és továbbment.

 

Harmadik ének

Csepeli hév

A bölcs LórisszeuszBorárosnak terén átszállván a Csepel szigetére tartó gyorsvasútra, sok vad,kannásborittas küklopsz társaságába keveredett. A vad emberek trágár, sfenyegető szavakkal illették a démosz szorgos tagját, de a hős Lórisszeuszközbelépvén szárnyas szavakat szólt: „Mily szó szökkent ki fogad kerítésén?!" Avad küklopszok megijedvén e szárnyas szavaktól menekültek Szent Imrének terére.Imigyen szólt a szorgos ember: „Mily kincsekkel halmozzalak el, nemes lelkűhős?" Erre válaszként a sokat megélt Lórisszeusz ily szavakat szólt: „Mondd elkedves uram, merre jutok el Jupiternek utcájába?" „35- vagy 36-os buszokkaljuthatsz oda, nemes lelkű hérosz." „Köszönöm, s Zeusz áldását nyerdd el!"

Negyedik ének

Lórisszeusz hazatérte

A bölcs Lórisszeuszmegfogadván a tanácsot, s a 35-ös buszra felszállván, Jupiter utcáig utazott.Az utcában megint valaki falevelet áldozott az isteneknek, s szagos, fojtó füstkeveredett. A sokat megélt Lórisszeusz bölcsen sálát orra elé húzva túlélte afojtó füstöt.

Otthonábanelőször megnézte a tévében Homérosz Simpsonnak és családjának kalandjait,ezután pedig Athénét tisztelően tanult. Amikor a rózsásujjú hajnal kélt ki aködből, már úton volt új kalandok felé a híres Lórisszeusz.