A néma bohóc

Évszám
2012
Beküldő
Kuroyuki Hime

„Szeretném, ha szeretnének..."

A közönség nevet. A kék ruhás bohóc a színpadon áll. ANagycirkusz zenekara pattogós, vidám zenét enged szabadjára. A trombitaszózabolátlanul tör utat magának, akár az éj vad paripája, míg a hegedű a kocsisszerepét játssza. A bohóc forog, parádézik... és a közönség csak nevet...

Őrült gyorsaságban pörögnek az események, szín kavalkád,artisták váltják egymást. Vad éljenzés, taps, majd teljes sötétség.

Az előadásnak vége.

***

A kék ruhás bohóc kint ült. Arca egyszerre volt vidám ésszomorú, ahogy a Holddal nézett farkasszemet. Selyemruháján szikrát szórt acsillagok ezüst fénye.

- Harlekin, Kedves, megint Hold-anyánkkal elmélkedsz?

A bohóc oldalra pillantott, kék szemében megjelent egyhalvány könnycsepp, amit büszkeségből talán, de nem törölt le. Száját szólásranyitotta, de ajkai némák maradtak.

A Hölgy lágy mosollyal az arcán ült le az idős Harlekinmellé. Bézs színű kabátkáját szorosan összehúzta magán. Majd megigazította aprókalapját.

- Nagyon rég láttalak. - szólalt meg újra a Hölgy, hogyelűzze a csendet. - Megváltoztál.

Harlekin félrebillentette a fejét, ezzel újabb mosolytcsalva a nő arcára.

- De még mindig ugyanolyan kedves vagy, mint ifjú korunkban.

A bohóc tekintetéből sugárzott a Hölgy iránt érzettszeretet, és hűség. Hirtelen elkezdett kutatni a zsebében. Aztán előhúzott egyapró jegyzetfüzetet, és egy tollat. Ujjai megremegtek, amikor megragadta avékonyka íróeszközt. A Hölgy kíváncsian figyelte, ahogy Harlekin kacskaringósbetűivel töltötte ki a sorokat. Majd odaadta a kis füzetet a nő kezébe, akifigyelmesen, lassan olvasta el az egymásra toluló sorokat;

„Minden rendben van Veled? Nem szenvedsz hiányt semmiben? HAbármi kell, nyugodtan szólj. Rendelkezésedre állok bármiben."

- Ó, igen, velem minden rendben. - felelte a Hölgy halkan. -Téged viszont nem értelek...

Harlekin kérdőn nézett a nőre, mire az folytatta:

- Beálltál bohócnak, majd megkérted a kezem. Nem akaromfelszakítani a régi sebeket... de még most sem értem, hogy miért hagytál ott?Egyik napról a másikra eltűntél, válaszolni sem tudtam a lánykérésre.

A bohóc lemondóan sóhajtott egyet, miközben újra írt valamita füzetbe.

„Sajnálom."

- Én is. - bólintott a Hölgy. - Sajnálom, hogy elmentél,sajnálom, hogy máshoz mentem hozzá, sajnálom, hogy már nem tölthetjük együttezt az öregkort.

Harlekin újra jegyzetelt:

„Boldogtalan vagy?"

- Nem, kedves Harlekin. Én nem... én nem... - bizonygatta aHölgy elcsukló hangon. Majd szemében megjelentek a holdfényben gyémántkéntragyogó könnyek.

Az idős férfi vigasztalóan a nő vállára tette nagy kezét.

- Szeretném, ha szeretnének. - zokogott fel a nő hangosan.

Harlekin sokatmondóan bólintott.

- Te ezt nem értheted. Mindenki szeret. A közönség, amunkatársaid. - szipogott a nő. - Az életed kellőképpen könnyű.

Harlekin búsan megingatta a fejét. Majd írni kezdett. Végülfelmutatta a vázlatfüzetet a Hölgynek:

„A szeretet türelmes,a szeretet jóságos,

A szeretet nemféltékeny, nem kérkedik, nem is kevély.

Nem tapintatlan, nemkeresi a maga javát,

Nem gerjed haragra, arosszat nem rója fel.

Nem örül agonoszságnak,

Örömét az igazsággyőzelmében leli.

Mindent eltűr,mindent elhisz,

Mindent remél,mindent elvisel.

A szeretet nem szűnikmeg sosem."

A nő a kezébe vette a füzetet. Elolvasta a sorokat.Elolvasta... újra és újra. A bohóc pedig a Hölgy vállára hajtotta ősz fejét,szemei lecsukódtak, lelke szabadon szárnyalt fel a csillagos égboltra.Hátrahagyott mindent; a közönséget, a barátokat és szeretteket. Utolsókívánsága csak ez volt: „Szeressétek egymást, mint testvéreiteket."