Osztogató-fosztogató angyal rablók …?!

Évszám
2011
Beküldő
rozsomák
A nyomozati okirat hivatalos példánya, 2010. dec. 18.

Tárgy: gyermek-holmi rablás
A dokumentum forrása (csatolva): feljelentések, tanúvallomások, kihallgatási jegyzőkönyv
Illetékes: Szárnyas felügyelő, a nyomozás vezetője

Leírás: 2010. október 1. és 2010. december 15. között érkezett bejelentések miatt nyomozást indítottunk ismeretlen elkövetők ellen rablás vádjával a Rózsakert és Mézeskalács városrészben (tündérőrségi megjegyzés: a város két leggazdagabb körzete). A bejelentéseket minden esetben a családi házak biztonságáért felelős házőrző angyalok tették.

A körülmények és az elkövetési mód hasonlósága miatt okunk volt feltételezni, hogy előre megfontolt és sorozatban elkövetett bűntényről van szó. A szemtanúk leírásai szerint az elkövetők többen vannak, feltehetően tettestársként együttműködnek. A tündérőrség négy gyanúsítottat valószínűsít. Külsőre átlagos testalkatúnak mondható angyalok, szárnyaik fesztávolsága egyik esetben sem haladja meg a 150cm-t, különleges ismertetőjegyük, hogy az egyik opál lencsét viselt, egy másiknak pedig – több szemtanú állítása szerint is - szív alakú a szája. Viseletük alapján fiatalkorúak lehetnek.
 

A rablásokat minden esetben közvetlen sötétedés beállta után hajtották végre. A nyílászárókon egyetlen egyszer sem találtunk külsérelmi nyomokat. A biztonsági riasztók nem jeleztek idegen behatolást. Következtetésképp a tetteseket előzőleg beengedhették, vagy volt kulcsuk és riasztó-kódjuk a kiszemelt házakhoz, harmadikként felmerült a kéményen keresztüli leereszkedés lehetősége is.
 

 A házőrző angyalokat varázspálcával kis időre elkábították (tündérőrségi megjegyzés: fejük búbján fellelhetők voltak a koppintások nyomai). Mindegyikük jóleső, meseszép álmokat szövő, mély alvásról számolt be, a következő néhány óra eseményeire egyikük sem emlékszik. Ketten a felébredést követően rövid ideig tartó emlékezet kiesésről számoltak be. Egyéb személyi sérülés nem történt. A tulajdonosok összeállította leltár szerint főként gyermekruhákat, játékokat és mesekönyveket zsákmányoltak. Az eltulajdonított tárgyakat a tündérőrség nem találta meg. A becsült anyagi kár eléri a tízezer ezüstgyöngyöt.
A bűncselekmények indítéka ismeretlen; feltételezhető, hogy egyszerű tulajdonszerzés áll a háttérben, esetleg a földlakók gyermekeinek öncélú zaklatása. A gyanúsítottak tartózkodási helye ismeretlen, ellenük elfogató parancsot adtak ki.

A 2011. jan. 20-án megjelent angyallapok cikkei

Angyalok hangja: Elfogták a sorozat rablással vádolt gyanúsítottakat. A tündérőrség aprólékos terepmunkájának és a hónapok óta nagy erőkkel folytatott nyomozásnak köszönhetően őrizetbe vették - a feltételezések szerint angyalbőrbe bújt - ördögfiókákat.
Tündérszólam: Fellélegezhetnek Rózsakert és Mézeskalács házőrző angyalai. Rajtaütöttek a gyerekholmi-tolvajokon; a tündérrazzia tetten érte az egyik gyanúsítottat, amint éppen a kéményen át próbált elrepülni egy zsáknyi gyermekjátékkal.
Rózsakert magazin: Lebukott a szervezett bűnbanda. Előzetesben a gyermekeket fosztogató gazfickók. A bírósági tárgyalásig a zivatar-zárkában tartják fogva őket.

A 2011. febr. 1.-i bírósági tárgyalás jegyzőkönyve
Ügy: gyermekholmi rablásÜgyiratszám: 2011/666/666Tárgyalásvezető: Csakazigazat főbíró

Jelenlévők: vádlottak (angyali jogaik megőrzése végett csak álneveiket közöljük): Egyszervolt, Csókszáj, Rongyos, Plüss, a Védelem képviselője, a Vád képviselője, Rózsaváriné Benvenuti Katalin, az 1-es számú tanú, Vassné Laki Judit, a 2-es számú tanú, 12 tagú Esküdtszék, Glórika, a főbíró segédje, és az írnok
Csakazigazat főbíró:   Mai első ügyünk a nagy értékű gyermekholmi eltulajdonítás. Mindenki álljon fel! A tárgyalást megnyitom. (Kopp, kalapácsütés az asztalon).

(Glórikához, a segédjéhez fordulva): Kérem, olvassa fel a rendőrségi okiratot!
Glórika felolvassa a dokumentumot.
Csakazigazat főbíró:   Ezek alapján a vád: 1. vádpont: földlakók vagyoni megkárosítása, idegen tárgyak eltulajdonítása, 2. vádpont: magánlaksértés, 3. vádpont: házőrző angyalok ellen elkövetett enyhe fokú testi sértés

(A vádlottak felé fordulva): Egyetértenek a tündérőrségi dokumentumban leírtakkal?
Egyszervolt: Részben, a tények helyesek, a feltételezések hamisak. A vádpontok mindegyike súlyos rágalom.
Csakazigazat főbíró: Haladjunk sorban! Igaz-e, hogy Önök, négyen együtt követték el a felsorolt bűncselekményeket?
Plüss: Igen, együtt dolgoztunk. Csókszáj nem jött velünk minden alkalommal, csak akkor, ha úgy gondoltuk, hogy van értelme.
Csakazigazat főbíró: Ezt hogy érti?
Csókszáj: Én csak abban az esetben csatlakoztam az akcióhoz, ha kifejezetten szeretetteljes, harmonikus családról volt szó.
Csakazigazat főbíró: Kérem, sorolják fel, milyen tárgyakat tulajdonítottak el?
Plüss: Én az építőkockákra, legókra, babákra és játékállatokra specializálódtam.
Rongyos: Az én szakterületem a gyermekruhák; bodyk, pelenkák, rugdalózók.
Egyszervolt: Mesék, mesekönyvek, mondókás könyvek.
Csókszáj: Puszik, ölelés, mosoly.
Vád ügyvédje (vádlottak felé fordulva): Kérem, nevezzék meg szüleiket!
Védelem ügyvédje: Bíró Úr, nem látom be, ez miért tartozna szorosan a tárgyhoz. Kérje a Vádat, vonja vissza ezt a kérdést!
Csakazigazat főbíró: Folytassa csak, meglátjuk, mire szándékozik kilyukadni!
Csakazigazat főbíró: Csak arra szeretnék fényt deríteni, hogy nem csörgedezik-e ördögi vér valamelyikük ereiben?
Plüss, Rongyos, Egyszervolt, Csókszáj (egyszerre, felháborodva): Ezt visszautasítjuk!
Csakazigazat főbíró (Glórikához, a segédjéhez fordulva): Kérem, ellenőrizze angyalkönyvi kivonataikat!

(Vádlottak felé fordulva): Milyen céllal lopták el ezeket az említett (ironikus hangnem) rendkívül hasznos dolgokat?
Rongyos: Bíró Úr, mi nem loptuk, csak kölcsönvettük. Visszautasítjuk ezt a megtévesztő megfogalmazást.
Csakazigazat főbíró: Angyalaim, ne tévesszék össze a bírósági tárgyalást egy színházi előadással. A fent említett tárgyakat elvitték-e a földlakók házaiból vagy sem?
Egyszervolt: Elvittük. De még egyszer hangsúlyozom, nem elloptuk, csak kölcsönvettük.
Plüss: Nem magunknak gyűjtöttük össze őket, hanem elvittük ajándékba. Később visszavittük volna jogos tulajdonosához.
A teremben az Esküdtszék felől zúgolódás támadt.
Csakazigazat főbíró: Magyarázatot kérek! Azt állítják, hogy nincsenek Önöknél az eltulajdonított holmik?
Csókszáj: Nincsenek!
Csakazigazat főbíró (Glórika felé fordulva): Kérem, ellenőrizze!
Glórika: Már megtörtént, a vádlottaknál elrendelt felhőkutatás eredménytelen volt, a tündérőrség semmit nem talált.
Csakazigazat főbíró (vádlottak felé fordulva): Hát akkor hol vannak?
Plüss: Az Árnyas utcai, a Vasút utcai és a külvárosi cementgyár mögötti lakótelep lakásaiban, az ott élő földlakók gyermekeinél.
A védelem ügyvédje: Kérem, hadd magyarázzam el a dolgot! Védenceim úgy gondolták, a földlakók társadalmi berendezkedése távolról sem mondható tökéletesnek. Ezért közbe kellett lépniük. Nincsen olyan önszabályozó mechanizmusuk, amely ...
Csakazigazat főbíró: Kérem, térjen a tárgyra!

A védelem ügyvédje: Igenis, Bíró Úr! Szóval nincs olyan önszabályozó mechanizmusuk, amely kiküszöbölné a szélsőséges egyenlőtlenséget. Angyalaim csak az egyenlőség közeli állapot elősegítésében működtek közre.
Rongyos: Így igaz! Mi csak jót akartunk! Segíteni! Segíteni azokon, akik rászorulnak. Tudják Önök, hogy hány olyan földlakó család létezik, ahol az újdonsült jövevénynek egyetlen kis ruhácskája van, télen-nyáron ugyanaz, és ha mosásba kerül a rugdalózó, nincs mit a kis sírómasinára ráadni? Hogy van olyan család, ahol még meleg takaróra sem telik…
Plüss: A játékokról nem is beszélve. Luxusszámba megy, ha a kicsinek van egy csörgője. Pedig - még ha viccesen is hangzik –kutatások bizonyítják, hogy a tejlefetyelők testi és szellemi fejlődése szempontjából is nagyon fontos a játék. Minél többet és minél változatosabban játszanak, annál gyorsabban fejlődnek.
Csókszáj (csatlakozva az előtte szólóhoz): A szeretet, és annak mindenféle-forma kifejeződése, az érintések, puszik, ölelések ugyanígy hozzájárulnak a kiskorúak kiegyensúlyozottságához. Minél többet kapnak belőle csecsszopó korukban, annál könnyebben boldogulnak felnövekvő földlakóként.
 
Egyszervolt: A mesék is kulcsfontosságúak. A mese a beszédkészség fejlesztésének és a gazdag képzelőerő fenntartásának egyik alapvető eszköze.
 
Csakazigazat főbíró: Megértem! Mindent értek. De a bajok orvoslásának nem az a módja, hogy törvénybe ütköző cselekedetet követnek el. A cél nem szentesíti az eszközt, még akkor sem, ha nemes cél.
 
Plüss: Ezzel mi is tisztában vagyunk, de nem volt más választásunk. A felhőlakók nem tudnak kommunikálni a földlakókkal. Nem is látnak minket. Így nem kérhettük meg őket, hogy adják oda feleslegessé vált játékaikat.
Rongyos: A kiválasztott családoknál halomban álltak a már nem hordott kisruhák, dobozokba csomagolva porosodtak. Miért bűn, ha rövid időre kölcsönvesszük, hogy akinek szüksége van rá, örömét lelje benne? 
A védelem ügyvédje: Elnézést a közbeszólásért! De meg kell jegyeznem, hogy itt egy közgazdasági alapigazságról van szó. Minél többen használják ki az adott produktum előnyeit, az annál inkább a társadalom javára, hasznára válik.
 
Csakazigazat főbíró: Köszönjük a hozzászólást!(Csókszáj felé fordulva): Kérem, folytassa!
 
Csókszáj: Én nem loptam meg senkit. A szeretet ugyanis szeretetet szül, vagyis egy pusziból kettő lesz, kettőből négy. Én csak egyszerűen odasuhanok – láthatatlan lévén nem is zavartam senkit – a földlakó-anyához, amint éppen csókolgatja kisdedét, és a közben megszülető többlet szeretet egy részét felfogom kis kendőmmel. Elröpítem oda, ahol hiányzik belőle, és széthintem a kisbaba arcán.

Egyszervolt: Én meséket, történeteket viszek a gyerekekhez, tündérekről, manókról, sárkányokról, igazságról és szeretetről. A rongyosra olvasott mesék, versikék jól jöhetnek azoknak, akiknél – könyv, akarat vagy idő híján – nem megszokott dolog az esti meseolvasás.
Csakazigazat főbíró: Szólítom a védelem tanúját. Kérem, ne feledje, hogy eskü alatt vall.

Esküszik-e földlakó becsületszavára, hogy az igazat, csakis az igazat mondja?
Rózsaváriné Benvenuti Katalin, tanú: Esküszöm.
Csakazigazat főbíró: Kérem, mesélje el a november 28-án, este lezajló eseményeket!
Rózsavári Benvenuti Katalin, tanú: Bíró Úr! Nincs túl sok mesélnivalóm, mert semmit nem láttunk, semmit nem hallottunk. Este 10 óra körül, mikor kikapcsoltuk a tévét, arra lettünk figyelmesek, hogy házőrző angyalunk mélyen horkol, ahelyett hogy őrizné a házat. Ez szokatlan volt, mert egyébként nagyon lelkiismeretesen végzi a munkáját.
Csakazigazat főbíró: Milyen tárgyak tűntek el a házból?
Rózsaváriné Benvenuti Katalin, tanú: Egy nagy doboz, tele használt ruhákkal. Jó minőségű, csinos darabok, csak a gyerekek már kinőtték. És egy másik doboz, amiben játékok, könyvek voltak, már ezeket sem használtuk. Igazság szerint, mindkét doboz hónapok óta ott porosodott a szekrény mélyén.
Csakazigazat főbíró: Köszönöm. (A 2-es számú tanúhoz fordulva): Kérem, fáradjon ki, foglaljon helyet, és felemelt kézzel esküdjön meg, hogy csak az igazat mondja.
Vassné Laki Judit, tanú: Esküszöm.
Csakazigazat főbíró: Kérem, mesélje el a november 28-án, este lezajló eseményeket!
Vassné Laki Judit, tanú: Aznap este nem vettünk észre semmi különöset. Másnap reggel, ébredéskor azonban nagy volt a meglepetés. A kisszobában, - ahol a gyerekek is alszanak - két hatalmas doboz állt. Kinyitottuk, óvatosan belenéztünk, és szemünk, szánk tátva maradt. Az egyikben szebbnél szebb ruhákat találtunk, a másikban könyvek, játékok voltak, amilyenekkel azelőtt soha nem játszottak a kicsikéim. Tudja Bíró Úr, mi sajnos nem engedhetünk meg magunknak ilyesmit. A fiaim azóta le sem teszik a távirányítós autót. Őszintén szólva, Bíró Úr, mi nagyon hálásak vagyunk ezeknek az angyaloknak!
Csakazigazat főbíró: Köszönöm. Nincs több kérdésem. (A Védelem ügyvédjéhez fordulva): Kérem, mondja el védőbeszédét, utána rövid szünetet tartunk, az Esküdtszék visszavonul.
A védelem ügyvédje: Azt hiszem, ezek után igazán nincs mit mondanom. Kérem a tisztelt Esküdtszéket, döntésekor vegye figyelembe, hogy védenceim jót akartak: egy picit igazságosabb világot teremteni. Megadni az esélyt azoknak az ártatlan, még tehetetlen csecsemőknek, kisgyermekeknek, akiknek nem adatott meg az, ami másoknak természetes. A maguk szerény eszközeivel ennyire futotta. Kárt nem okoztak senkinek, örömet, boldogságot, szeretetet viszont annál inkább! Köszönöm!
 
Szünet………. Szünet vége. A vádlottak, ügyvédek és a főbíró már a helyén ül. Az Esküdtszék bevonul.
 
Csakazigazat főbíró: Kérem, ismertessék döntésüket!
 
Esküdtszék (szavazás): Nem bűnös. Nem bűnös. Bűnös. Nem bűnös… Összesen 9 nem bűnös és 3 bűnös.
 
Csakazigazat főbíró (feláll): Tisztelt Jelenlévők! Kérem, a vádlottakat, álljanak fel! Az Esküdtszék állásfoglalásának ismeretében kihirdetem az ítéletet. A vádlottak a nevesített vádpontok alapján bűnösnek találtatnak, mert törvénybe ütköző cselekedetet hajtottak végre. Mert törvénytelen idegen földlakók házába észrevétlenül besurranni, tulajdonukat hozzájárulásuk nélkül elhozni; bármilyen elgondolásról is legyen szó. Ennek ellenére, sem zárka, sem nevelőintézeti elhelyezésre nem ítélem őket, mert cselekedetük célja nemes és jó szándékú volt. Kötelezem viszont mindannyiukat – beleérte a Védelem ügyvédjét is – egy filozófiai, erkölcstani kurzus elvégzésére, ahol neves szakértők irányításával, behatóan megvitathatják az igazságosság és esélyegyenlőség megteremtésének módszereiről, az egyenlőtlen elosztás csökkentésének lehetséges módozatairól szóló nézeteiket. Reményeim szerint, ezen ismeretek elsajátítása mindannyiuk hasznára válik, és a jövőben nem fog előfordulni hasonló bűncselekmény.
 
Továbbá indítványozom, a házőrző angyalok beszéljék meg gazdáikkal, hogy a feleslegessé vált használati tárgyakat rendszeresen gyűjtsék össze. Javaslom, tárgyaljanak Lim-Lom tündérrel, aki gondoskodik az összeállított csomagok törvényes úton történő elszállításáról, célba juttatásáról!
 
Fellebbezésnek helye nincs. A tárgyalást lezárom (Kalapács koppan).