Az Új Akropolisz XV. Történet- és mesepályázata - 2009

Kelts életre egy mesehőst, írd meg egy hős történetét!

 

 

 

 

 
 
 

Kedves Pályázók és Szavazók!

Amikor a kiíráshoz kapcsolódóan azt írtuk, "Az árgyélusát!", még nem tudhattuk, hogy az első kör lezárása végén elégedetten csettinthetünk, hiszen számos (180) pályamű érkezett be, ráadásul meglehetősen kiegyensúlyozott mezőnnyel találkoztunk.

Az írások legtöbbje alaposan kidolgozott munka, amely a terjedelmi lehetőségeket is maximálisan kihasználta, így az idén nagyjából nyolc-kilencszáz oldalnyi olvasnivalót kínáltak az olvasóknak és a zsűrinek egyaránt!

A zsűrinek azonban nem kellett birokra kelnie a sok ezer karakterrel, hiszen a hősökről szóló írások olvastatták magukat. Mennyi különféle útkeresés, leleményes fordulat, nyelvi varázs! Szellemi kaland ennyi szerző képzeletének szárnyán repülve meglátni a mesehősökről, főszereplőkről alkotott jellem-rajzokat!

Ez a kép az értékelés előrehaladtával egyre színesebbé, egyre rajzosabbá vált, és kiderült, hogy az idei pályázóink mit tartanak fontosnak egy hős megjelenítésekor. A leginkább vágyott és becsült értékek közé a szeretet, a bátorság, a kitartás, a bölcs helyzetfelismerési képesség, a jóság és az erő tartoztak. Sokan annyira hitelesen életre tudták kelteni az erényeket hőseik tettein és próbáin keresztül, hogy az olvasónak is kedve támad a mesébe belépni, azonosulni a hősökkel, és akár tovább is vinni jegyeiket útravalóul a hétköznapokba.

Ez alapján a 180 pályaművet az értékelés első körében - a pályázati anyag gazdagsága miatt - a korábban csupán 10-re tervezett helyett összesen 30-ra szűkítettük le. Ezek közül választjuk ki a végső győztest, és ezek mindegyike részt vehet, mint a legjobbak közé beválogatott írásmunka, a május 10-től induló közönségszavazáson. A szavazás egészen az eredményhirdetés napjáig, június 13-ig tartott, amelyen mindenki leadhatta szavazatát, aki a mesepályázat oldalunkon regisztrált.

Valamennyi pályázót köszönet illet, mert vállalta alkotása megmérettetését és azt, hogy megosztja a nyilvánossággal, szerzőtársaival gondolatait. Ha valaki ezúttal nem is került be a díjazottak vagy kiemeltek közé, ez írása értékéből mit sem vesz el, és reméljük azért még tovább böngészi, olvasgatja a többi mesét is. Gratulálunk mindenkinek, aki írt!

 

Akik regisztráltak az oldalon, kommentálhatják a műveket, üzenhetnek a szerzőknek, vagy különböző témákat vitathatnak meg a kapcsolódó fórumon.
 
Gratulálunk minden szerzőnek!!!
 
 
 

 

XV. Történet és MesepályázatAz idei történet- és mesepályázatunk fő célja, hogy visszanyúljunk a mese klasszikus értékeihez, mitikus gyökereihez. A bölcs Platón azt tanította, hogy a jó mesék híven írják le a világ lényeinek-dolgainak igazi, legmélyebb természetét. Legyen szó akár varázsmeséről, igaz vagy kitalált történetről, a hősök küzdelmes útjukon nehézségekkel, megpróbáltatásokkal találkoznak.

 

 

A hős legfőbb ereje azonban éppen abban rejlik, hogy soha nem feledi el, miért indult útnak. Tűzön-vízen keresztül is célt ér, és közben megtanul győzni, megismeri a természet erőit, az önmagában rejlő lehetőségeket. A négy platóni alaperény: a bölcsesség, a bátorság, a józan önmérséklet és az igazságosság segítségével képes visszaállítani a harmóniát a világban.

 

 

15 éves kulturális tevékenységünkhöz híven 2009-ben is az értékközpontú szemléletre szeretnénk felhívni a figyelmet. Ennek szellemében pályázatunkra bel- és külföldről egyaránt várjuk olyan szerzők írásait, akik képzeletük segítségével időtlen értékeket öltöztetnek újkori formába. 2009 első felében programjainkkal és kutatásainkkal – amelyeket a honlapunkon közreadunk – az érdeklődők segítségére is leszünk, hogy minél többen ihletet nyerjenek és tollat ragadjanak.


Pályázati téma:

 

 

A pályázatunkra kifejezetten amatőr, rendszeresen nem publikáló szerzők tollából várunk eddig még meg nem jelentetett műveket. A szerzők olyan hőstörténeteket és varázsmeséket küldjenek, amelyek az ember örök kérdéseivel foglalkoznak, és szépségük mellett nem csupán elgondolkodtatnak, hanem megoldási lehetőséget is kínálnak a mai embernek. A pályamű témája annyiban kötött, hogy kapcsolódjon a négy említett alaperényhez (bölcsesség, bátorság, józan önmérséklet, igazságosság) vagy feleljen meg V. J. Propp kutató által meghatározott varázsmesei kritériumoknak.

 

 

V. J. Propp a varázsmeséket formailag határozza meg: azokat a meséket sorolja ide, amelyekben megjelenik – ha hiányosan is – a 7 szerepkör (hős, álhős, ellenfél, segítőtársak, útnak indító, adományozó, keresett személy) és a 31 funkció (indulás, eltávozás, tilalom..., büntetés és esküvő) V. J. Propp: A mese morfológiája, Osiris-Századvég kiadó, Budapest 1995.


Értékelési szempontok:

 

 

A beküldött pályaművek elbírálásakor elsősorban a következőket vesszük figyelembe:

 

•    Mennyire sikerült megfelelni a varázsmesék kritériumainak vagy megragadni a négy alaperény szellemiségét?
•    A beadott történetben vagy mesében megjelenik-e a tökéletesedésre, tudatos harmóniára törekvő ember képe, példája?
•    Az újszerű, fiatalos, újító megoldások – az írói véna gyakorlottságától függetlenül – előnyt jelentenek.
•    Stíluselemek, nyelvi kifejezőkészség, igényesség, választékosság, helyesírás.


Formai követelmények, feltételek:

 

•    Ebben az évben is legfeljebb 20 000 karakter terjedelmű pályaműveket várunk, és egy szerzőtől legfeljebb 2 történetet tudunk elfogadni. (A megadott terjedelem kb. 7 gépelt oldal, de a változó sorhosszúság miatt a karakterszámot ellenőrzi a zsűri.)

•    A pályaművek megjelentetésére a jogot, valamint a honlapon megjelenő írások moderálásának jogát fenntartjuk.


Beküldési cím:

 

 

A pályázatokat 2009. február 1-jétől kezdődően a http://palyazat.ujakropolisz.hu oldalon lehet beküldeni, ahol nemcsak a legjobb pályaművek, hanem a varázsmesékkel kapcsolatos cikkek, kutatások, program- és könyvajánlók, érdekességek is megtalálhatók lesznek. A regisztráláskor kérjük megadni a pályázó jeligés nevét, e-mail címét, életkorát és értesítési telefonszámát.


Beküldési határidő:

 

 

2009. április 5.


Értékelés:

 

 

Az értékelés első körét április 6. és május 9. között tartjuk, ekkor a beérkezett pályamunkák közül kiválasztjuk a 10 legjobb alkotást, melyet május 10-től, az értékelés második körében, a http://palyazat.ujakropolisz.hu oldalon a nagyközönség is figyelemmel kísérhet. Ekkortól lehetőség nyílik a szavazásra is, és a legtöbb szavazatot kapott pályamunka nyeri el a Történet- és mesepályázat közönségdíját. A szavazatot leadó regisztrálók között a hősiességhez kapcsolódó könyveket sorsolunk ki.


Eredményhirdetés:

 

 

Időpont: 2009. június 13. szombat 16 óra.

 

Helyszín: Az Új Akropolisz Központja, Budapest, VIII. kerület Rigó u. 6-8.
Az első 10 helyezettet az eredményhirdetést megelőző két hétben levélben, telefonon vagy e-mailben értesítjük. A győztes pályamunkát elektronikus újságunk 2009. júliusi számában is megjelentetjük.


A pályázat díjazása:

 

1. díj: 1 db hordozható számítógép (laptop) + 2 db filozófiai tanfolyam bérlet
2. díj: 30 000 Ft + 2 db filozófiai tanfolyam bérlet
3. díj: 20 000 Ft + 2 db filozófiai tanfolyam bérlet
A közönségdíj győztese könyvjutalomban részesül.

Az eredményhirdetés után a helyezettek egyéni értékelést kapnak, és részt vehetnek egy írásaikkal kapcsolatos beszélgetésen.

 

A kiírás megtalálható a Pályázatfigyelő internetes oldalán is, itt.